Leden/donateurs van de Stichting Handboekbinden kunnen vanaf nu inloggen op deze site en zo toegang krijgen tot extra informatie.

Inloggen

U moet zich eerst eenmalig registeren:

 • klik rechtsboven aan deze pagina op ‘mijn profiel’ en kies voor ‘registeren’
 • Vul bij gebruikersnaam of e-mailadres uw lidnummer in zoals dat op uw ledenpas en op het verzendetiket van het tijdschrift staat.
  Gebruik wachtwoord uw postcode met tussen letters en cijfers een underscore bijvoorbeeld 1234_AB
 • Klik op inloggen
 • Hierna volgt uw profielpagina. Let op!
 • Wijzig het hier gegeven (niet werkende!) emailadres in uw eigen mailadres
 • Geef onder huidige wachtwoord opnieuw uw postcode op met een underscore streepje tussen de cijfers en letters (bijv. 1234_AB)
  Kies daarna een nieuw wachtwoord van minimaal 8 tekens met daarbij een cijfer en bijzonder leesteken.
 • Sla recht onder uw wijzigingen op.

Bij toekomstig gebruik volstaat inloggen met uw lidnummer of uw email zoals bij registeren opgegeven en uw zelfgekozen wachtwoord.

Inloggen voor leden/donateurs buiten Nederland:

registeren zoals hierboven beschreven maar het wachtwoord is een combinatie van uw postcode met daaraan toegevoegd een combinatie van een letter(s) en streepje. Hieronder per land een voorbeeld:

Australie: “1234”
België: B-1234
Duitsland: D-12345
Frankrijk: F-12345
Noorwegen: N-1234
Spanje: ES-12345
United Kindom: AB12_1AB