Nu bezig

Stijfselmarmeren

Boekbindcentrum Echten Zuidwolderweg 2, Echten

In de masterclass worden de vier basistechnieken voor alle historische en hedendaagse patronen uitgelegd en geoefend. De docent is Susanne Krause. Voertaal is Engels.

€287,50