Algemene disclaimer

Copyright ©Het copyright voor de inhoud van deze website berust bij de Stichting Handboekbinden. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen en ander materiaal op deze website mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verzonden, verspreid, opgeslagen of anderszins geëxploiteerd anders dan voor niet-commerciële particuliere doeleinden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de stichting.
De Stichting Handboekbinden doet alle redelijkerwijs te nemen moeite om de informatie op deze website accuraat en actueel te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de op onze website verstrekte informatie volledig compleet of accuraat is, alle informatie wordt verstrekt zoals op de website wordt aangeboden. Informatie op deze website kan typografische fouten of technische onjuistheden bevatten. De informatie op deze website kan zonder enige voorafgaande bekendmaking of enige verplichtingen worden gewijzigd. De Stichting Handboekbinden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website of het gebruik van de website. Hierin is ook begrepen, zonder beperkingen, enige schade in de vorm van verlies van bedrijfswinsten, onderbrekingen in de bedrijfsvoering, verlies van programmatuur of andere data in uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.
Privacy
Deze website bevat links naar andere sites. Daarom wil de Stichting Handboekbinden benadrukken dat wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het privacybeleid van enige andere website dan die van onszelf. We adviseren u zich daarvan bewust te zijn wanneer u onze site verlaat en raden u ten sterkste aan om de privacy-verklaringen te lezen op sites die identificeerbare persoonlijke informatie van u vergaren.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website die u bezoekt op uw harde schijf geplaatst worden om de functionaliteit te vergroten en om uw browser te helpen een eerder bezochte website gemakkelijker terug te vinden. Op de website van de stichting maken we gebruik van een type cookie dat de internetgebruiker onaangetast laat terwijl onze homepage wordt bezocht. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen, zoals namen of e-mailadressen van bezoekers. Indien u geen cookies wenst te accepteren kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies van websites accepteert. Als u dit doet wijzen wij u er op dat dit ten koste kan gaan van de functionaliteit van de website van de Stichting Handboekbinden.
Bescherming persoonsgegevens
De Stichting Handboekbinden voldoet aan de eisen die de wet op de privacy aan ons stelt. Als u wenst in te schijven op informatie die verstuurd wordt door de Stichting Handboekbinden vragen wij u uw e-mailadres, uw postadres of faxnummer.  De Stichting Handboekbinden zal deze informatie enkel gebruiken voor het doel waarmee ze verzameld zijn en binnen de Stichting Handboekbinden hebben alleen de personen die uit hoofde van hun functie de gegevens moeten inzien toegang tot deze informatie. Wij delen geen informatie met derden. Als u niet langer informatie van ons wenst te ontvangen, kan u de inschrijving(en) annuleren door een e-mail te sturen naar secretariaat@stichting-handboekbinden.eu