Voor een verantwoorde restauratie van uw boek of document, dient u een gekwalificeerde boek en papierrestaurator in de hand te nemen. Voor het vinden van een deskundige restaurator kunt u contact opnemen met Restauratoren Nederland: www.restauratoren.nl. Kies onder ‘Leden’ de discipline ‘Boek en papier’ .
Voor conserveringsadviezen en informatie over leveranciers van producten en diensten op het terrein van de conservering kunt u contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Schade, scheuren en kapotte boekbanden

Vanzelfsprekend vraagt een bijzonder boek of een boek met meer schade om de deskundige aanpak van een specialist.

Kleine scheurtjes in het papier leiden vaak tot meer schade en verlies aan materiaal. Vraag u af of uw boek niet deskundig gerestaureerd moet worden. Gebruik in ieder geval nooit plakband! Plakband degradeert onder invloed van licht en lucht. Na een aantal jaren heeft men een verkleuring die in het papier gedrongen is, een lijmlaag die plakkerig achterblijft of al geheel verhard is en het papier doorzichtig en broos maakt, en een los stukje plastic. Ook speciaal plakband als ‘magic tape’ en Filmoplast geeft op den duur dezelfde problemen als regulier plakband.
Bij een gebruiksboek zonder waarde (emotioneel, geldelijk of cultuur historisch) kunt u overwegen zelf kleine papierreparaties te doen. Zie onze tutorial voor de juiste materialen en techniek. Blijf kritisch en bij twijfel, niet aan beginnen!
Als vellen/katernen, de boekband of de rug loskomen, maak je een verpakking op maat van zuurvrij materiaal die de delen bijeenhoudt en bewaar je het boek liggend, in afwachting van een eventuele restauratie.

Tutorial repareren van scheurtjes met Japans papier: www.stichting-handboekbinden.eu/tutorials/papierreparaties/

Voorkomen is altijd beter dan genezen en ook uw gerestaureerde boek vraagt zorgvuldige omgang om nieuwe schade te voorkomen. Lees ‘collectiebeheer’ voor meer informatie over de omgang met boeken.