Elf Onafhankelijken op locatie
Papiermolen De Schoolmeester, Westzaan
t/m 28 september 2019 | Dit is een unieke gelegenheid om zowel de molen als de kunst te zien. De kunstenaars hebben werk gemaakt met en op het papier van de molen, “Zaansch Bord” genaamd. De werken zijn op verschillende plekken in de molen te zien.

Topstukken
Museum Meermanno, Den Haag
t/m 6 oktober 2019 | Deze zomer toont het oudste boekenmuseum ter wereld zijn meest bijzondere topstukken. De bezoeker krijgt de meest spectaculaire voorbeelden van deze boeken te zien. Zo is er een Getijdenboek van omstreeks 1460 verlucht door de Meester van Catharina van Kleef. De oprichter van het museum verzamelde niet alleen boeken. Hij bracht ook een indrukwekkende verzameling Griekse, Egyptische en Romeinse oudheden bijeen. Deze oudheden zijn te zien in de 19de-eeuwse zalen op de eerste verdieping van het museum.
Dit zijn maar twee voorbeelden van vijfendertig topstukken die deze zomer te zien zijn in het sfeervolle woonhuis van de oprichter, baron Willem van Tiellandt van Westreenen (1783-1848). Aan de hand van deze topstukken ontdekt de bezoeker ook het verhaal over de geschiedenis van dit speciale museum.

Mooi Marginaal-selectie
Concrea, Schoonoord
14 sept. t/m 27 oktober 2019
| De 53 mooiste marginale uitgaven uit Nederland en Vlaanderen gemaakt in de periode 2012–2017 zijn elke dag gratis te bewonderen van 14 tot 17.30 uur. Deze reizende tentoonstelling is voor deze gelegenheid aangevuld met wat drukkersmateriaal ter illustratie van het productieproces.

Tentoonstelling NESCIO
OBA, Amsterdam
14 sept. t/m 31 oktober 2019 | In 2018 verscheen bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar de jubileumuitgave van Nescio. Deze uitgave bevat de drie verhalen De Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje. Van deze uitgave werd een aantal sets katernen uit het machinale bindproces gelaten (dank aan de uitgever!) en konden door tussenkomst van Atelier De Ganzenweide beschikbaar komen voor handboekbinders en boekenliefhebbers om naar eigen wens en smaak te (laten) binden. Een veertigtal van de handgebonden katernen zal worden tentoongesteld in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (de OBA) in vitrines op de tweede etage.

Kabbala & Alchemie
Embassy of the Free Mind, Amsterdam
t/m 16 november 2019 | Kabbala en alchemie werden traditioneel gerekend tot de verborgen stromingen binnen de Europese cultuurgeschiedenis. De EFM wil met deze tentoonstelling de tamelijk onbekende relatie tussen deze twee onderwerpen voor het licht brengen en doet dat aan de hand van rijk geïllustreerde handschriften en gedrukte boeken uit de zestiende en zeventiende eeuw uit haar Bibliotheca Philosophica Hermetica Collectie en zeven bijzondere Hebreeuwse handschriften van de Amsterdamse bibliotheek Ets Haim – Livraria Montezinos, de oudste nog steeds actieve Joodse bibliotheek ter wereld.

Foute boeken?
Huis van het boek | Museum Meermanno
20 okt. ’19 t/m 1 maart 2020 | Deze tentoonstelling gaat over boeken die door een andere tijdgeest en voortschrijdend inzicht echt niet meer kunnen. Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor politieke propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal kinderboeken.

‘Van Nijl tot Amstel’, onderdeel van de collectiepresentatie Amsterdam, creatieve stad 1600–1900
Allard Pierson Museum, Amsterdam
Permanent | Het Allard Pierson werkt in 2019 aan de nieuwe collectiepresentatie Van Nijl tot Amstel, een cultuurhistorisch verhaal. Van het ontstaan van het schrift tot de eerste industriële boekproductie, van handelaren uit het Assyrische Rijk tot theatermakers in Amsterdam.  Tevens is er in het museum ook een vaste expositie over de creatieve stad Amsterdam tussen 1600–1900 te zien. In deze collectiepresentatie zie je topstukken zoals manuscripten en brieven van onder anderen Spinoza, Vondel en Multatuli, godvruchtige én opstandige boeken, verbluffend gedetailleerde prenten en letterproeven, eeuwenoude atlassen in opvallend frisse kleuren, kookboeken en een geschilderd herbarium. Vanwege de lichtgevoeligheid en de gewenste beschikbaarheid voor onderzoek worden werken op papier en diverse andere objecten elke drie maanden gewisseld.

De Schatkamer
Athenaeumbibliotheek, Deventer

Permanent | Bezoek De Schatkamer van Deventer Boekenstad met een vaste expositie over de geschiedenis van Deventer als boekenstad en wisselende thema-exposities met prachtige handschriften en boeken uit de collectie van de Athenaeumbibliotheek. De Schatkamer is gratis te bezichtigen in de hal van de Athenaeumbibliotheek.

Expositie Topstukken
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Permanent | Liefhebbers van geschiedenis en cultuur kunnen hun hart ophalen in de Expositie Topstukken. Uit de meer dan tien eeuwen omspannende collectie van de KB selecteren de collectiespecialisten vier keer per jaar nieuwe topstukken die een gevarieerd beeld geven van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. U ziet bijvoorbeeld romans, dichtbundels, atlassen, modebladen, jeugdtijdschriften, sierpapier, boekbanden en brieven. Op de site van de KB kunt u digitaal kennismaken met het Topstuk van de week. De expositie is zes dagen per week gratis te bezichtigen in de aula van de Koninklijke Bibliotheek, 50 meter van Den Haag Centraal Station.

Librarium, Koninklijke Bibliotheek
Brussel, België
Permanent | In deze unieke ontdekkingsruimte komt u alles te weten over de geschiedenis van het boek, het schrift en bibliotheken. Aan de hand van authentieke collectiestukken en interactieve en audiovisuele elementen ontdekt u verschillende schriftsoorten en boeken in de meest ongewone vormen. Librarium toont om de drie maanden nieuwe documenten.

Museum Plantin-Moretus
Antwerpen, België
Permanent | Het originele woonhuis en atelier van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus biedt u een unieke historische ervaring. Het is dan ook Unesco-werelderfgoed. De geschiedenis van boek, drukkunst en ondernemingszin klinkt door in het krakend eikenhout. Klik op deze link om naar de site van het museum te gaan.