My Crazy Box

My Crazy Box wordt georganiseerd door de Stichting Handboekbinden.
Deelname staat open voor iedereen in Europa.

UPDATE
We zijn heel blij met iedereen die zich voor deze wedstrijd heeft ingeschreven! Helaas zijn het er te weinig om de wedstrijd door te laten gaan. We weten dat een aantal van de inschrijvers al hard bezig is om iets moois te maken of een idee hebben waar ze nog graag vorm aan willen geven. Het bestuur van de Stichting Handboekbinden wil dat natuurlijk niet voorbij laten gaan en heeft alle inschrijver het volgende aangeboden:

  • Een plaats van jouw ‘Crazy Box’ op de expositie op de BoekAmbachtBeurs 2024
  • Een foto (1 of meerdere) met beschrijving van jouw inzending die samen met alle andere inzendingen online op deze website wordt geëxposeerd.

De randvoorwaarden zoals hieronder beschreven blijven gelijk, deelname is nu echter kosteloos voor inzenders uit Nederland/Belgie. Voor deelnemers buiten NL/BE wordt een bijdrage in de administratie- en verzendkosten gevraagd van € 15,- per inzending. De inzendtermijn is verlengd tot en met 15 mei 2024.

Alsnog meedoen? Dat kan! Meld je aan door een mail met je adresgegevens te sturen naar info@stichting-handboekbinden.eu

For the English description please click here.

Wat is er zo ‘crazy’ aan een doos?
Crazy is natuurlijk een gek woord en zeker voor een doos, maar laten we zeggen dat het gaat om niet alledaags. Daarin kan eenvoud juist een sleutelwoord zijn.

• Het gaat om een doos, waar je ‘iets’ in kan doen en waar je het ‘iets’ ook weer uit kunt halen. Het iets hoeft geen boek te zijn, maar dat mag natuurlijk wel.
• Om de doos ook ‘verzendbaar’ te houden, is het maximale formaat vastgesteld op 30 x 30 x 15 cm. De eventuele inhoud van de doos hoeft niet te worden meegezonden met de doos.
• De doos moet opgebouwd worden uit karton. Hout, steen, plastic, glas of andere niet karton- of papiergelijke materialen als basis zijn niet toegestaan. Voor de bekleding ben je geheel vrij in je keuze. Papier, linnen, leer, textiele stof of zelfs papier-maché zijn allemaal toegestaan.

Laat de randvoorwaarden je niet weerhouden je creatieve geest de vrije loop te laten. Originaliteit en ontwerp zijn belangrijke aandachtspunten voor de jury. Natuurlijk beoordeelt zij ook op technische uitvoering, functionaliteit en gebruikte materialen.

Net als bij de vorige kartonnagewedstrijd Box your Book zijn er geen prijzen. Afhankelijk van het aantal inzendingen worden minimaal 30 en maximaal 50 bekroonde werken gekozen, die een uitgebreide beschrijving met foto’s in de catalogus krijgen en deel uitmaken van een aantal exposities in Nederland en België, die gezamenlijk maximaal een jaar zullen duren.

Minimum aantal inzendingen 
Het minimum aantal inzendingen om deze wedstrijd door te laten gaan is 75. In dat geval zullen 30 werken bekroond worden en op tournee gaan. Wanneer het aantal inzendingen bekend is, wordt het minimum aantal toe te kennen bekroningen vastgesteld. Behalve de bekroningen krijgen ook de niet-bekroonde werken een vermelding in de catalogus, die alle deelnemers ontvangen. Buiten deelname om kan de catalogus verkregen worden voor € 20,-.

Aanmelden?
Je kunt je aanmelden voor deelname door een mail met jouw NAW gegevens te sturen naar info@stichting-handboekbinden.eu.
Dit kan tot en met 6 november 2023. Bij minimaal 75 aanmeldingen hebben deelnemers nog tot 15 februari 2024 de tijd om de doos in te zenden.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Schrijf je in via een mail of het formulier op de website. Dit kan tot en met 6 november 2023.
  • Als er 75 of meer inschrijvingen zijn gaat de wedstrijd door.
  • In het geval de wedstrijd doorgaat, ontvang je voor 15 november een betalingsverzoek.
  • De inschrijving is definitief, wanneer de deelnamekosten van € 40,- zijn voldaan vóór 30 november.
  • Een deelnemer mag met meerdere dozen meedoen, indien voor iedere doos € 40,- deelnamekosten wordt betaald.
  • Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer een deelnameformulier en een beschrijving van de wedstrijd en het reglement. Op het deelnameformulier wordt de doos technisch en inhoudelijk  beschreven. Maak een technische opsomming van formaat en de gebruikte materialen en eventueel technieken en daarnaast een beschrijving van minimaal 100 en maximaal 200 woorden over de gedachte erachter, de inspiratie, het ontwerp, de uitvoering en alle verdere overwegingen. Dit formulier lever je tegelijk met het werkstuk in geprint of digitaal.

Op 15 februari 2024 moet jouw inzending in ons bezit zijn.

De Stichting Handboekbinden garandeert dat de door de deelnemer verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor de wedstrijd zullen worden gebruikt.