Ik ben op zoek naar twee losse nummers van het blad Vouwbeen, nl. 2003/1 en 2007/3.
Mogelijk ook nog de jaargangen 1998 en 1999 – dan ben ik weer helemaal compleet.

Gerard Grootveld | gerarddrs@hotmail.com