Laden Evenementen

Onder begeleiding van Tanja Rakic van Boektotaal maak je een boekje met een perkamenten omslag en een langsteek binding van strengels.
Perkament werd al in de vroege Middeleeuwen gebruikt voor handschriften en boekomslagen. Het maken van perkament is een arbeidsintensief proces. Het binden met strengels is een oude bindtechniek, ook wel Kopert genoemd, die vooral werd gebruikt in archieven.

Deze workshop wordt om 10.30 uur en om 15.00 uur gegeven.

Minimum leeftijd: 16 jaar.

Share This Story, Choose Your Platform!