Laden Evenementen

Verluchten is de kunst die zich bezighield met de versiering van het Middeleeuwse boek of handschrift. De veelzijdigheid en historische context van het verluchten kunt u in deze cursus zelf gaan ervaren. Naast het oefenen van diverse technieken, is er tijdens de cursus ook aandacht voor de materialen waarmee gewerkt wordt. In de vijf bijeenkomsten wordt toegewerkt naar het maken van een eigen werkstuk. Min of meer volgens het meester-gezel principe, net zoals een paar eeuwen geleden. De data van de cursus zijn: 21 jan.; 18 feb.; 11 mrt.; 22 apr. en 3 juni 2023. Informatie en aanmelden voor de cursus kunt u doen bij de docent en organisator Jaap Boerman. De prijs is incl. bladgoud en perkament.

Share This Story, Choose Your Platform!