Het digitaal tijdschriften archief van de Stichting Handboekbinden staat online! Het archief is gratis toegankelijk voor alle leden/donateurs van de Stichting Handboekbinden.

Registreer u via ‘mijn profiel’ rechtsboven op deze pagina (hulp nodig? Klik dan hier) en u heeft voortaan toegang tot meer dan 450 tijdschriften over het handgebonden boek. Het archief vindt u in het menu onder ‘Boekbinden’.

Het archief nu en in de toekomst
Momenteel zijn we hard bezig het digitaal archief ‘up te loaden’. Mocht er nog iets uit het bovenstaande overzicht ontbreken dan volgt dat binnen enkele weken. Een ‘bug’ in het systeem? Meldt het ons.
Het streven is ook het archief in de toekomst uit te blijven breiden. Zo hebben we van ‘Magnus’ nog 7 jaargangen liggen die nog gedigitaliseerd moeten worden. Maar er is meer. Daarom een oproep aan al die mensen die op zolder of in de boeken- kast nog ontbrekende jaargangen hebben staan. Zo zoeken we nog de index van een aantal jaargangen Boekbehoud. Als er nog tijdschriften zijn of ander interessant materiaal dat bij jou ligt en wat je beschikbaar wil stellen dan horen wij dat graag. Hoe meer wij de informatie kunnen delen hoe liever dat ons is. Stuur een mailtje naar klaasmors@stichting-handboekbinden.eu

De inhoud

Magnus, jaargang 1910 tot 1913 (uitgegeven tot 1970), ± 24 x per jaar, Nederlandschen Bond vanBoekbinders patroons
In juni 1909 werd de bond, waarschijnlijk vernoemd naar de beroemde boekbinder Albert Magnus, opgericht met ongeveer 80 leden. “De Boekbinderswereld was ontwaakt, er was levengekomen” zo schreef de voorzitter in zijn voorwoord, geheel in stijl met die tijd. Het tijdschrift werd twee wekelijks uitgegeven en de eerste vier jaargangen zijn nu door ons gedigitaliseerd.Daar komen binnenkort nog 7 jaargangen bij.

Boek en Band, jaargang 1984 tot 1995, 5 x per jaar, Vereniging van vrienden van het handgebondenboek (VHB)
Een klein groepje boekbinders, de Nederlandse Handboekbinders (NHB) samen met de Fabrikanten Grafisch Industrie (FGE), de opvolger van de Nederlandse Bond van Boekbinders patroons, begon in 1984 een verenigingstijdschrift. Later kwam daar de VHB uit voort. Het blad werd met de jaren ambitieuzer en kreeg de ondertitel “Het tijdschrift voor boekbandkunst, boekbinden en boekbehoud” na enige tijd ingekort tot “tijdschrift voor boekcultuur”. Maar de verheven toon die hier en daar door de artikelen heen klonk en die af en toe wat neerbuigend was naar het ambacht werd het begin van het einde. De “vrije tijd” boekbinders starten een apartevereniging met een eigen tijdschrift (Vouwbeen) De beroepsgroep sudderde nog een paar jaar verder.
De artikelen zijn van hoge kwaliteit en dit tijdschrift is compleet digitaal beschikbaar.

Vouwbeen, jaargang 1989 tot 2007, 6x per jaar, Vereniging Nederlandse Handboekbindersliga
Het blad ontstond in reactie op het als elitair geziene ‘Boek en Band’. Vouwbeen wilde een tijdschrift voor de amateur boekbinder zijn met
tips en werkbeschrijvingen. Daar is in de artikelen in ruime mate in voorzien, er wordt flink gemarmerd en er zijn gesprekken aan de keukentafel.
Vouwbeen verscheen eerst op stencil en had een zeer kenmerkend uiterlijk (gevouwenover de lengte van een A4) later vervangen door een oblong formaat. Geheel compleet digitaal beschikbaar.

Boekbehoud, jaargang 1989 tot 2007, 4 x per jaar, Stichting Boekbehoud
‘Het tijdschrift voor boekbindend en boekminnend Nederland’, zoals op de omslag staat.Uitgave van de Stichting Boekbehoud. Deze
Stichting is ontstaan na een vlammend betoog voor de NCRVradio over de deplorabele staat waarin zich de boeken van particuliere verzamelingen zich bevonden. Deze boeken hadden dringend hulp de nodig van vrijwillige boekherstellers. Dezelfde dag meldden 200 liefhebbers zich aan en de Stichting was geboren. Het begon met eenstenciluitgave en het is uiteindelijk een volwassen tijdschrift geworden met leuke artikelen.
Vouwbeen is compleet digitaal beschikbaar.

De Boekbinder, jaargang 1982 tot 1998, 4 x per jaar, Vlaamse boekbindersgilde
Het blad werd 18 jaar vooral geschreven, gezet, geniet en verstuurd door de familie Dekesel-de “Ruyck. Toen de familie in verband met werk “naar het buitenland verhuisde”, hield ook het blad op te bestaan. De verslagen uit de verre uit- hoeken van Europa, waarschijnlijk de zomerva- kanties van de familie, zijn erg leuk om te lezen.”

Handboekbinden, ambacht, kunst, techniek, jaargang 2008 tot heden, 4 x per jaar, Stichting Handboekbinden
In 2008 werd flink gefuseerd in boekbinders- land. De Stichting Boekbehoud, de ‘Liga’ en de (slapende) Stichting Vouwbeen werden samen de Stichting Handboekbinden met het gelijknami- ge tijdschrift waarvan u ieder k wartaal weer kan genieten. Geheel compleet digitaal beschikbaar.