Door de Coranamaatregelen heeft de SHB besloten om de donateursdag/ Open dag 2021 online te organiseren.
U kan thuis op uw computer, tablet of telefoon de avond/Donateursdag samen met ons meemaken.

Wij hebben als programma:

Een lezing van Loes Dorrestein over boekbeslag. 19.30 – 20.15 uur
Op 17 september zal ik jullie meenemen naar de onontgonnen wereld van de historie van het Nederlandse boekbeslag van edelmetaal. De reis zal beginnen bij de vroegste voorbeelden uit de middeleeuwen. Daarna zullen we stil staan bij de influencers van de 17de eeuw, en hoe zij hun stempel hebben gedrukt op het boekbeslag. Hierna zullen we in vogelvlucht, tussen de verschillende oorlogen door vliegen, en het hebben over de impact die een van deze heeft gehad op de goudsmeden gemeenschap. Daarna gaan we door naar de goudsmeden dynastie Brom. De focus zal hier vooral liggen op het gebruik van het enorme archief dat ze hebben achter gelaten, en hoe dit soort bronnen kunnen helpen bij boekwetenschappelijk onderzoek. Tot slot zal ik jullie hopelijk laten zien dat zelfs tegenwoordig boekbeslag nog leeft, en dat dit historische verhaal nog niet gesloten is.
Wie is Loes Dorrestein
Nieuwsgierig, leergierig, daadkrachtig en eigenwijs. Dit zijn woorden waarmee anderen mij beschrijven. Mijn naam is Loes Dorrestein en ik ben een masterstudent Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor heb ik de bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en de Juweliers opleiding aan de Vakschool te Schoonhoven, gevolgd. Deze opleidingen samen hebben geleid tot de specialisatie Nederlands boekbeslag van edelmetaal vanaf circa 1600 tot heden.

 

Een lezing van Berna van Wijk 20.15 – 21.00

Wie is Berna van Wijk
Heeft Archeologie van Noord-West Europa gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij haar MA-scriptie heeft geschreven over de mogelijkheid om een typologie en een chronologie te maken van het koperen boekbeslag wat gevonden wordt op archeologische opgravingen in Nederland. Typering en datering van boekbeslag zou aanvullende informatie kunnen geven voor de typering van archeologische sites zoals een klooster of een school, m.a.w. voor een religieus of meer seculier gebruik van boeken in de Late Middeleeuwen. Aan de hand van archeologische voorbeelden zal zij uitleggen wat de mogelijkheden en problemen zijn van het gebruik van boekbeslag ter duiding en datering in de archeologie.

 

Praktisch informatie
Datum:
Vrijdag 17 september 2021
Tijd:
19.30 tot 20.15 uur:  Loes Dorrestein
20.15 tot 21.00 uur:  Berna van Wijk

 

Wie kunnen er aan deelnemen?
Meld je aan op klaas.toet@ziggo.nl  je krijgt per omgaande een link opgestuurd.
Deze Donateursdag laten we plaatsvinden via het programma ‘Zoom’. Dit is een programma dat veel wordt gebruikt voor het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
Om gebruik te kunnen maken van het programma Zoom hoeft u niets te downloaden, u kunt inloggen via de website als u de toegestuurde link volgt.

Kosten?
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden