Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari) en een traditionele feestdag (kopperenis vieren of smullen) voor de gilden. Toen in de 18deeeuw de gilden werden afgeschaft, bleef de traditie van de feestdag alleen in stand onder de drukkers. De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Koppermaandagprent, die zij als geschenk aan relaties stuurden. In de loop van de 20steeeuw ging het ritueel vrijwel verloren, doordat men in plaats van Koppermaandagprenten, kerst-en nieuwjaarskaarten ging versturen. Tegenwoordig wordt de traditie van de Koppermaandagprent in ere gehouden door verscheidene contribuanten van de Stichting Drukwerk in de Marge.

In Den Haag viert ’t Ambachthuys nog jaarlijks Koppermaandag met een tentoonstelling en een gezellige bijeenkomst. In de loop van het jaar zijn binders gevraagd een boek te binden, de resultaten worden deze dag getoond. Het Koppermaandagboek van 2019 is de bundel De Uitvreter, Titaantjesen Dichtertjegeschreven door Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh). Voor het 100-jarig jubileum worden deze verhalen opnieuw in een bundel uitgegeven en in losse katernen beschikbaar gesteld door een samenwerking van uitgeverij Nijgh & van Ditmar en uitgeverij De Ganzenweide. Na Koppermaandag worden alle inzendingen tentoongesteld in de openbare bibliotheek van Den Haag.

U bent van harte welkom om Koppermaandag mee te vieren.

Waar:’t Ambachthuys | Pansierstraat 23 | 2584 EG Den Haag

Tijd: maandag 14 januari 2018, 15.00-18.00 uur