Het Scriptorium Collectief is een onafhankelijk samenwerkingsverband van onderzoekers, ambachtsmeesters en conservators van universiteits-bibliotheken op het gebied van het vervaardigen, gebruiken en onderzoeken van het religieuze boek.

Op 12 en 13 april organiseert het collectief een manifestatie in de VU, Amsterdam. Ambachtmeesters demonstereren onderdelen van het maken van de authentieke Hebreeuws-Joodse handgeschreven boekrollen en boeken in de oudheid, de Middeleeuwen en in het heden. Demonstraties perkament maken in de Joodse traditie, demonstraties door de conservator van de VU Willemien van Dijk en handboekbinder Herre de Vries en  een workshop door de joods kalligrafische schrijver sofer Shimon Koppenhol. Naast de demonstraties en workshops zijn er ook lezingen rond de collectie van het Joods historisch museum.

Zaterdag 13 april staat in het teken van  ikonenschilderen in de Oosters Christelijke tradities. Er zullen schilder workshops plaatsvinden door ikonenschilder David Chichua, en lezingen door ikonenschilder Jan Verdonk.

Meer informatie over het Scriptorium Collectief en de manifestatie in het komende nummer van het tijdschrift ‘Handboekbinden’ (eind maart 2019).

Datum en tijd: vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2019
Plaats: Vrije Universiteit | De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Kosten: geen
Aanmelden: mail ‘Manifestatie Scriptorium Collectief’ plus datum (12 of 13 april of beide dagen) naar stefanroye@hetnet.nl
Meer info: www.pthu.nl/scriptorium-collectief/

Programma 12 april

Programma 13 april

Tijd Programma
9.00 uur Inloop met koffie
9.30 – 10.45 ‘Perkament maken in de praktijk’, demonstratie – Dick en Ellen Timmerman
‘Opkomst en geschiedenis van de codex bezien vanuit de praktijk van de restaurator toegelicht aan de hand van modellen’ – restaurator Herre de Vries
‘Handgeschreven boeken van perkament en papier uit de VU Bijzondere Collecties’, Demonstratie van banden uit de VU Bijzonder Collecties –

conservator Willemien van Dijk en restaurator Annet Doves

11.30 – 13.00 ‘Hebreeuws-Askenasische calligrafie van een Psalmenrol: introductie & praktijk’ , workshop – sofer Shimon Koppenhol
13.00 – 13.30 Pauze
13.30 – 14.15 ‘Historische Aperçu van Torahrol producties voor de Synagoge (de Rollen van het Joods Kwartier in Amsterdam)’, Lezing – Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum
14.30 – 15.00 ‘Aramese documenten van leer uit de Oudheid (4de eeuw BC)’ , Lezing – Margaretha Folmer
15.15 – 16.00 ‘Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent – de collectie van Ets Haim – Livraria Montezinos in Amsterdam’, Lezing – conservator Heide Warncke
16.00 – 16.20 Kort woord over en voorzang uit de Estherrol,  – Lieve Teugels
14.00 – 16.00 ‘Hebrew-Askenasic calligraphy of Torah scrolls: introduction & practice’,  Besloten middagworkshop in kader Expert meeting VU (BJ LB) – sofer Shimon Koppenhol
Tijd Programma onderdeel
10.00 uur Inloop met koffie
10.30 -11.30 ‘Monumentale inscripties in steen (letterhakken) in Heden en Verleden’ introductie in het letterhakken door letterhouwer – Henk Welling
‘Ontcijferen van opschriften op iconen en maniscripten in Byzantium en omliggende gebieden’, Lezing – ikonenschilder en theoloog Jan Verdonk
11.30 – 12.00 Pauze
12.00 – 15.00 Workshop 1: ‘De Kunst van het Verluchten in de Westerse religieuze boektraditie’ – verluchter Jaap Boerman
Workshop 2: ‘Byzantijnse Ikonenschilderkunst van het Handgeschreven Religieuze Boek’ – ikonenschilder David Chichua
13.00 – 15.00 ‘De bijbeltekst op een schriftrol  van een Byzantijnse icoon of miniatuur’ – ikonenschilder en theoloog Jan Verdonk